The teachings are important in themselves and interpreters or commentators only distort them. It is advisable to go directly to the source, the teachings themselves, and not through any authority" J.Krishnamurti

(“De leringen zijn belangrijk op zich en interpretaties en commentaren misvormen ze alleen maar. Het is daarom raadzaam rechtstreeks naar de bron te gaan, de leringen zelf, en niet via een gezagsorgaan, welk dan ook" J. Krishnamurti)


De kern van Krishnamurti's leringen is te vinden in de verklaring die hij in 1929 aflegde, toen hij zei: "De waarheid is een land zonder wegen erheen." Ze is niet te bereiken via een organisatie, een geloof, een dogma, een priester of een ritueel, door filosofische kennis of ...

Volledige tekst lezen